Ratusan Sapma-PP menuju kantor PT.SPE usai berorasi di simpang ngaso
Ratusan Sapma-PP menuju kantor PT.SPE usai berorasi di simpang ngaso
Ratusan Sapma-PP berorasi didepan kantor PT SPE
Ratusan Sapma-PP berorasi didepan kantor PT SPE
ratusan Sapma-PP berorasi di simpang ngaso ujung batu
ratusan Sapma-PP berorasi di simpang ngaso ujung batu